Spread (List Of Anavil Villages)
  [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Show Map
   
 
(A) (B)

Ashama
Achhari
Abrama - Valsad
Abrama - Khara
Abrama - Kamrej
Attar
Aund
Aamdhara
Andhel (Endhal)
Abhava
Althan
Ancheli
Ambada
Aat
Amalsad
Ambhety
Aethan (Ethan)
Ashtagam
Antroli
Aantliya
Ajrai
Ansad
Ariaana
Aubhala
Ittodara
Aamchak
Amroli
Aundach
Amanpor
Aamri

Brahman Karvad
Bhagad
Bhagod
Bhagda - Wada
Bhagda - Hanuman
Bhadesi
Bhatar
Bili
Bhandut
Bharthana
Bhaldinod
Bhatia
Bonandh
Buhari
Bamanwada
(C) (D)
Chanod
Chhiri
Chanvai
Chharwada
Chikhli
Chandravasan
Chalthan
Chhapar Bhatha
Chhapara
Chhinam
Chovisi
Daswada
Dungri - Pardi
Dungri - Valsad
Dadra
Dived
Dhamduchi
Degam
Dandi
Dambhar
Dhoranpardi
Desad
Devdha
Desura
(E) (F)
Endhal
Ethan
Eru
Erthan
 
(G) (H)
Gundlao
Gorwada
Ghadoi
Gorgham
Gandeva
Gankada (Kamrej)
Ganghor
Gadat
Gandevi
Goja
Gothan
Gangadiya
Haria
Halar
Hanuman Bhagda
Hansapor
Haripura
Haldharu
(I) (J)
Ilva
IChhapor
Jalalpore
Jorva
(K) (L)
Kani
Kotha
Kansad
Kadeli
Kamrej
Khalda
Khadki
Kachigam
Kudi
Kalwada
Kosamba
K im
Khaparia
Kharoli
Katargam
Konvaturia
Kasbapar
Karakachha
Karam
Kadodra
Karod
Khakhwada
Kharvasa
Khambhasala
Kharsad
Kalthan
Kaliawadi
Kachholi
Kolva
Khambhla
Kosmada
Kathodara
Khergam
Lilapore
Luswada
Ladwi
Lingad
(M) (N)
Morai
Magod
Mograwadi
Mora Bhagda
Majigam
Malwada
Maliyadhara
Mandir
Moldhara
Manekpor
Mahuva
Mahuwar
Maroli
Mola
Namdha
Nevri
Nikhla
Niyol
Nadod
Navsari
(O) (P)
Orwad
Olpad
Paria
Pandor
Palsana
Pardi
Parnera Pardi
Pilutha
Parthan
Padgha
Pipalgabhan
Pipaldhara
Pinjarat
Pali
Panar
Parab
Pinsad
Parujan
Ponsara
Pera
Puni
(Q) (R)
  Rohina
Rata
Rajabpur
Rankuva
Rethvania
Rander
Ranat
(S) (T)
Salvav
Sonvada
Sarodhi
Sodhalvada
Segvi
Saran
Sarodhi
Sari Bujarang
Sachin
Sonvadi
Sanki
Simargam
Surat
Sukhla Bhagda
Samroli
Sania hemad
Sari Khurad
Salej
Sultanpore
Supa
Sarav
Sisodara
Sedav
Sayam
Sithan
Sandhier
Sandalpore
Tarmalia
Tighara
Talangpur
Torangam
Tadodara
Tantithaiya
Takarma
Talavchora
Tejlav
Timbarva
Talodh
Tundi
Ten
Tarbhon
(U) (V)
Umarsadi
Untadi
Undivav
Udhana
Ugat
Umbher
Umra
Vasan
Vatar
Vapi
Valvada
Valsad Pardi
Valthan
Valoti
Vadadla
Veluk
Vedachha
Vav
Valsad
Vaghaldhara
Vijalpore
Vegam
Velanja
Variav
Vareli
Valod
Vaktana
Vyara
Vesma
Vadoli
(W) (X)
   
(Y) (Z)
  ^ Top
 
Site Designed & Devloped By : Synergy Info Solutions